OSPS maakt vliegende start in UK

OSPS maakt vliegende start in UK

De Oskomera Group is sinds één jaar actief in het Verenigd Koninkrijk met de levering van zonnestroomsystemen. Onder leiding van vestigingsdirecteur John Mustardé heeft Oskomera Solar Power Solutions (OSPS) een stevige positie in deze snelgroeiende Engelse markt verworven. Gezien de tot nu toe behaalde resultaten en gezien de verwachtingen voor de toekomst betaalt de beslissing om deze stap te nemen zich volledig uit.

Medio 2010 heeft Oskomera besloten haar activiteiten op het gebied van zonnestroom in de UK te verstevigen door een permanente vestiging van Oskomera Solar Power Solutions (OSPS) te openen. Vanaf het begin betreft deze strategische zet een tweesporenbeleid. Enerzijds wordt er ingezet op zogenaamd EPC contracting voor grootschalige zonnestroomprojecten in opdracht van investeerders en projectontwikkelaars. EPC staat voor Engineering (ontwikkeling), Procurement (inkoop) en Construction (montage/bouw). Het tweede spoor betreft het opzetten, uitbouwen en onderhouden van een breed netwerk van installateurs, waarmee OSPS samen de markt voor kleinschalige systemen in met name de bestaande woningbouw wil bedienen. Beide zijn voor OSPS UK reeds zeer succesvol!

Grootschalige projecten

John Mustardé, directeur OSPS UK Ltd: “Op dit moment realiseren we voor diverse opdrachtgevers grote zonneparken. Deze weken worden in totaal 48.000 zonnepanelen geplaatst en aangesloten op het hoogspanningsnet. Twee van deze parken worden gebouwd in Cornwall, Zuidwest Engeland. Daar is sprake van een bijna subtropisch klimaat met een zoninstraling die vergelijkbaar is met midden Frankrijk. Een ander zonnepark wordt gebouwd in Lincolnshire nabij de British Midlands. Ook daar is de zoninstraling meer dan voldoende om voor investeerders een aantrekkelijk rendement op de installatie te behalen. Verder zijn we in Gloucestershire actief met een installatie van ruim 1 Megawattpiek op een dak”. “De ruime ervaring met EPC contracting van OSPS in de Benelux zetten we nu in voor de snel groeiende UK markt”, vult Jason Bradbury, projectmanager OSPS UK aan. Beide heren geven aan dat de toekomst voor zonnestroomsystemen in de UK er rooskleurig uitziet. De vraag zal volgens hen wel meer verschuiven richting de realisatie van relatief kleine systemen voor investeerders.

Kleinschalige projecten

Het tweede spoor betreft de distributie van materialen via het kanaal van installateurs. Binnen OSPS UK is Peter Collingridge hiervoor verantwoordelijk. “We werken nauw samen met onze klanten, de installateurs, waarbij OSPS technische en marketing ondersteuning biedt. De markt voor kleinschalige systemen is in 2010 langzaam gestart, maar sinds een aantal maanden neemt de vraag naar systemen voor toepassing op woningen sterk toe. In juli 2011 introduceren we een nieuw SUNKIT® pakket gebaseerd op hoog rendement monokristallijn Silicium zonnepaneel. Hiermee kan op een beperkt dakoppervlak toch een aantrekkelijk vermogen worden geplaatst. Op dit moment werken we met een aantal installateurs aan het uitzetten van een portfolio, waarin in één keer een groot aantal bestaande woningen voorzien wordt van zonnepanelen”.

Toekomstbeeld

OSPS UK is gevestigd in een kantoor in Hayward Heath, 20 minuten onder London Gatwick Airport. De activiteiten vanuit dit kantoor zijn met name gericht op verkoop en projectmanagement. De engineering wordt tot nu toe met name vanuit de hoofdvestiging in Deurne uitgevoerd. Er bestaan plannen om op termijn een eigen logistieke faciliteit in de UK op te zetten ten einde nog meer flexibiliteit aan opdrachtgevers te kunnen bieden.