Eneco World opgeleverd

Eneco World opgeleverd
Eneco World opgeleverd
Eneco World opgeleverd
Eneco World opgeleverd
Eneco World opgeleverd
Eneco World opgeleverd

Gerelateerde Projecten

Het nieuwe hoofdkantoor van Eneco in Rotterdam is klaar. De Oskomera Group heeft met drie van haar kerndisciplines, gevel, staal en zonnestroom aan de realisatie bijgedragen. Zo zijn in de gevels kozijnen en vliesgevels gemonteerd, is het glazen atriumdak en de onderliggende staalconstructie uitgevoerd en zijn er op de daken en in de gevel zonnestroominstallaties geplaatst. Voor al deze bouwdelen heeft de Oskomera Group de engineering, productie, levering en montage verzorgd. Bovendien is bij alle gevels de terracotta tegelbekleding aangebracht.

Het gebouw, naar een ontwerp van Dam & Partners Architecten in opdracht van OVG Projectontwikkeling en gebouwd door hoofdaannemer Heijmerink Bouw, bestaat uit drie gebogen bouwdelen, die in hoogte variëren. De hoogbouw bevat vijftien bouwlagen, de middenbouw negen en de laagbouw zes. Deze drie bouwdelen omsluiten een centraal atrium met een, door zijn vorm, bijzondere glaskap. Voor de laagbouw bevindt zich nog een paviljoen van drie bouwlagen met een driehoekige vorm en gebogen gevels in dezelfde radius als de andere bouwdelen.

Gevels

In de buitengevels van de verschillende bouwdelen zijn circa 1000 aluminium kozijnen (3000 x 1200 en 3000 x 900 mm) en ongeveer 32.000 terracotta tegels geplaatst. Op de onderste drie bouwlagen van het gehele gebouw zit evenwel geen keramische gevelbekleding maar een gevel van geprefabriceerde elementen met begroeiing. De kozijnen inclusief beglazing zijn om de drie verdiepingen brandwerend uitgevoerd. Als basis voor de kozijnen is het CS 77 profiel van Reynaers gebruikt, maar dit standaardprofiel is aangepast met twee ‘slimmigheidjes’ De eerste betreft een extra kader dat rondom aan de buitenzijde van het profiel toegevoegd is om inkijk achter de terracotta bekleding te voorkomen. Bij de kozijnen in de groengevels is deze ‘neus’ langer, omdat deze elementen verder naar voren komen. De tweede toevoeging is een extra flens aan de binnenzijde om de aansluiting op de betonnen binnenconstructie goed en eenvoudig te kunnen afdichten met compriband en een kitvoeg. Vliesgevelconstructies komen voor aan de binnenkant van de hoogbouw boven het atrium, op de uitbouw en bij de hoofdentree onder de luifel. Deze constructies zijn allemaal gefacetteerd en voldoen aan een eis t.a.v. wind- en waterdichtheid van 650 Pascal. Dat geldt overigens ook voor de enkelvoudige kozijnen. De vliesgevels van de uitbouw en de entree zijn standaard stijl- en regelwerk constructie met bewegende delen zoals dubbele deuren en een tourniquet. De vliesgevel aan de binnenkant van de hoogbouw is opgebouwd uit geprefabriceerde elementen van 3,50 x 2,50 meter met een vast en een bewegend deel. De elementen zijn als een soort unitised onderdelen met de kraan aan de betonnen draagconstructie bevestigd. Rondom deze elementen zitten horizontaal en vertikaal met hardschuim geïsoleerde, witte glaspanelen. Die zijn vanuit hangbakken vanaf het dak van de hoogbouw gemonteerd met klem- en deklijsten.

Staalconstructie

De draagconstructie van het atriumdak is in staal uitgevoerd en was door de driehoekige vorm met gebogen zijden een uitdaging. Het dak staat ook nog eens onder een hoek van de negende (hoogste punt) naar de zesde verdieping (laagste punt en derde zijde) en gaat daar over in een verticale glasgevel naar de onderliggende verdieping. Op zijn breedst heeft het dak een overspanning van circa 35 meter. De randbalken (gebogen) bestaan uit buizen, die met een speciaal ontworpen oplegconstructie rusten op betonkolommen, vijf per zijde. De vier hoofdliggers zijn zogenaamde buikspanten; vakwerkspanten met een zeeg naar onderen. Deze spanten lopen evenwijdig aan elkaar vanaf de randbalken naar vier stalen kolommen aan de lage zijde van het dak, waar ook de derde (buis)randbalk ligt. Dwars op en tussen de buikspanten zorgen ronde liggers voor stabiliteit. Het specifiek van de staalconstructie is dat alle koppelingen onzichtbaar verwerkt zijn in de buizen, waardoor de maattoleranties bijna nihil waren. De stalen kapconstructie zet thermisch maximaal 30 mm uit; dat wordt opgevangen door glijdende opleggingen.
Over deze onderconstructie is een raamwerk van T-liggers aangebracht, die het draagkader vormen voor het eigenlijk dakvlak. Dat bestaat uit een vliesgevel met structureel verlijmde, glazen panelen, waarvan de tussennaden zijn afgekit. Zo ontstaat een vlak en mooi glad dakoppervlak zonder hinderlijke obstakels voor de waterafvoer naar de gootconstructie aan de lage zijde.

Zonnestroominstallaties

Energieopwekkende systemen komen op drie plaatsen voor. Op het dak van de hoogbouw staan 288 panelen met een vermogen van 220 Wp/paneel en op het dak van het middelhoge bouwdeel nog eens 121 van deze panelen. In beide situaties staan de standaard panelen op een Light Frame XL onderconstructie, eveneens ontwikkeld door de Oskomera Group als een universeel draagsysteem van verschillende zonnestroominstallaties. Op het dak van het middelhoge bouwdeel staan ook vier zonvolgsystemen, zogenaamde trackers, met in totaal 92 panelen met 220 Wp/paneel. Een tracker draait horizontaal en verticaal met de zon mee om een optimale opbrengst te bereiken. Bij sterke wind (een windmolentje als ‘verklikker’) draaien de paneelschermen van de tracker automatisch in een horizontale stand. De gekoppelde panelen zijn bevestigd aan een stalen mast, die geborgd staat in een betonvoet van drie meter doorsnede en een hoogte van 850 mm. De trackers staan los van de dakconstructie, maar zijn wel waterdicht ingewerkt. De derde plaats waar een zonnestroominstallatie aangebracht is, is de zuidelijke kopgevel van de hoogbouw. Hier zitten 336 panelen met een vermogen van 194 Wp/paneel, die speciaal voor het Eneco gebouw gemaakt zijn. De panelen zijn 898 x 1736 mm groot, afmetingen die afgestemd zijn op de maatvoering van de terracotta tegels. De totale constructie is zestig meter hoog en ruim zeventien meter breed. De onderste rij panelen zit op ongeveer 15,00 meter boven peil.

Veelzijdigheid

Met dit uitgebreide pakket aan activiteiten heeft Oskomera wederom bewezen waartoe zij in staat is. Het past ook naadloos binnen de nieuwe strategie van het bedrijf: toegevoegde waarde leveren; bouwpartners optimaal laten profiteren van de kennis, kunde en ervaring die de Oskomera Group in huis heeft.


Projectinformatie:

 • circa 3.450 m² aluminium puien
 • circa 4.800 m² keramische gevelbekleding
 • circa 2.210 m² aluminium vliesgevelsystemen
 • circa 900 m² aluminium glasdak boven het atrium
 • circa 1.780 m² brandwerende houten binnenpuien
 • circa 120 m² glazen entreeluifel
 • circa 70 ton staalconstructie voor het atriumdak en de entreeluifel
 • Zonnestroominstallaties:
 • Gevel: 336 Scheuten Optisol 194 Wp panelen, totaal vermogen 65,18 kWp
 • Hoge dak: 288 Suntech HiPerforma Pluto 220 Wp panelen, totaal vermogen 63,36 kWp
 • Lage dak: 121 Suntech HiPerforma Pluto 220 Wp panelen, totaal vermogen 26,62 kWp
 • Trackers: 92 Suntech HiPerforma Pluto 220 Wp panelen, totaal vermogen 20,24